Mijn slechte ervaringen met de Bergman kliniek

U leest hier hoe ik chronisch pijnpatient ben geworden in de Bergmankliniek

U kunt hier lezen hoe ik in de Berman kliniek onnodig geopereerd ben door dr. van Ommeren die ik vroeg om een simpele cyste te verwijderen die op een zenuw drukte.

Eerder was ik gezien door zeer vooraanstaande artsen van reguliere ziekenhuizen.  Ik had absoluut geen andere klachten van mijn linker schouder dan één gevoelig plekje door de druk van een cyste. Mijn schouder was verder niet instabiel. De klacht had ik al eens eerder gehad in 1980 en 1982. In 1996 had ik een paar maanden last en ook in 2001.

Altijd verdween het vanzelf met rust en wat fysiotherapie. In 2008 had ik dezelfde klacht en liet een MRI maken waarop een simpele cyste de pijn verklaarde.

In de Bergman kliniek besloot dr. van Ommeren om niet de cyste te decomprimeren maar om een hele schouder operatie uit te voeren dit na een eerste en enig consult van slechts 20 minuten zonder rapportages op te vragen bij mijn huisarts en de collega artsen en begon voor mij een waar drama. ( chronische pijn en een gevecht met de verzekering VvAA)

Onnodig werd ik in 2008 ( drie dagen na het eerste consult) geopereerd en dit ook nog eens met experimenteel operatie materiaal. Hierop kreeg ik een wel zeer pijnlijke schouder en bleef ook mijn beweging ineens beperkt ( een bijverschijnsel als je zo een operatie onnodig uitvoert m.a.w een capsulaire beperking)

Vervolgens zou dr. van Ommeren na een jaar van pijn en pijnpoli nog even in mijn schouder willen kijken omdat hij mogelijk iets te strak zou hebben vastgezet. Eenmaal uit narcose bleek dat dezelfde operatie nog eens uitgevoerd was zonder dat dit was besproken ! ( lees elders op deze site wat de deskundige hiervan heeft gevonden)

Hierop kreeg ik een jaar van nog heftigere pijnklachten en weer pijn poli behandelingen. Ondanks tweede meningen van andere artsen overtuigde dr. van Ommeren mij om het nog eens te laten opereren maar nu met titanium ankers met de motivatie dat die sterker zouden zijn dan de ( destijds niet volledig op orde zijnde ) suiker ankers en de plastic ankertjes welke hij in de TWEEDE ONNODIGE operatie had gebruikt. Helaas werd me niet verteld welke desastreuze gevolgen die bij een nieuwe loslating konden hebben.

Ook werd met niet verteld dat ik een hoog risico zou lopen omdat hij ze niet op de daarvoor gebruikelijke plaats zou inboren. En helaas hij boorde dr. van Ommeren in mijn DERDE ONNODIGE operatie de titanium ankers dwars door mijn kraakbeen .

Ondanks dat ik terug kwam met weer een nieuw en zeer heftig pijnpunt erbij en een tikkend geluid bij het bewegen van mijn schouder nam hij die klacht niet serieus en moest ik maar braaf mijn oefeningen bij de fysiotherapeut blijven doen en werdt ik pas door een collega van het anker verlost na hiermee acht maanden te hebben rondgelopen.

Door al deze onnodige operaties ben ik chronisch pijn patiënt geworden en liep het tot nu toe uit op totaal 6 schouder operaties. Het kraakbeen is onherstelbaar is nu ook onherstelbaar stuk en dat wordt steeds slechter hierdoor zal ik nog vervolg operaties krijgen om een prothese te laten plaatsen wat me sterk in mijn beweging zal gaan beperken en weer een lange periode van pijn en revalideren met zich meebrengen.

Als je denkt dat je niets ergers kan overkomen dan zo in de bergman kliniek behandeld te zijn heb je het mis. De Bergmankliniek is slecht verzekerd het bijkomende probleem ( alsof je er niet genoeg hebt met chronische pijn ) is dat de verzekeraar niet van plan is de schade die ik ondervind zoals niet meer kunnen werken door constante pijn en daardoor slaapgebrek en torenhoog morfine gebruik, niet naar redelijkheid wenst te vergoeden.

Nog erger is dat ook de Bergman kliniek in zo een geval zich er makkelijk van aftrekt.  Nadat ik klachten over de arts dokter van Ommeren had ingediend bij hun klachten commissie ben ik door de voorzitter ( professor Hubben) volledig in mijn gelijk  gesteld. De klachten commissie beval de kliniek zelfs aan om mij een passende financiële oplossing aan te bieden. Hiervoor werd ik NB vervolgens door de directeur van de Bergmankliniek in een hotel uitgenodigd.Hoe dat afliep kunt u lezen onder de link gesprek directie.

Vele tucht procedures volgde en iedere keer werd ik in mijn gelijk gesteld dr. van Ommeren kreeg slechts waarschuwingen en presteerde het vervolgens ook nog om na waarschuwingen van het tuchtcollege om nog op dezelfde voet verder te gaan en dupeerde vervolgens nog een patiënt! Bij  deze patient had hij een deel van de operatie vergeten uit te voeren, maar noteerde dit wel in het operatie verslag en ook bij deze gedupeerde bleek het dossier niet naar behoren bijgehouden te zijn.

Deze gedupeerde beklaagde zich na het lezen van deze site ook bij het tuchtcollege en dr. van Ommeren kon niet verklaren hoe het kon gebeurden dat een deel van de operatie helemaal niet uitgevoerd was maar wel werd beschreven als zijnde uitgevoerd en kreeg een berisping ( helaas worden waarschuwingen niet genoteerd door het tuchtcollege een arts kan dus wel tien keer voor hetzelfde alleen een waarschuwing krijgen! ( tenzij u het college zelf wijst dat een arts al eerder voor hetzelfde feit gewaarschuwd is, omdat er telkens andere leden achter de tafel plaatsnemen)  Hier over leest u meer onder tucht klachten.

Dr. van Ommeren kon zich niet vinden in kritieken de Bergman kliniek wilde steviger bewijs en beval mij samen met hun verzekeraar een arts aan voor een deskundige onderzoek en wilde de helft van zo een onderzoek wel voor mij betalen ( € 6500 ) ik heb een andere arts gewild, maar zowel de verzekeraar als de Bergman kliniek wilde geen andere arts uit de grote lijst van deskundige die dit mogen en kunnen doen!

Zo werd bij de rechter afgedwongen dat ik me door de hen bevallige arts moest laten zien. En uiteraard wilde eenmaal afgedwongen de Bergman kliniek niet meer mijn helft van de kosten betalen. Maar goed puntje bij paaltje kon deze deskundige niets anders rapporteren dan dat ik in de Bergman kliniek niet behandeld was zoals een vakbekwaam vakgenoot mij had moeten behandelen.

Nu ik nog steeds niet vergoed was heb ik me over de medische behandeling dan ook beklaagd bij het tuchtcollege en ik werd in mijn gelijk gesteld. Dr. van Ommeren presteerde het om nog eens in hoger beroep te gaan en werd natuurlijk bijgestaan door de verzekeraar die mij niet wil vergoeden. Hierbij werd de medisch deskundige dr. van de Laar van de verzekeraar ingezet om nb.4 jaar na de deskundige rapportage alsnog van alles aan te dragen waarom ik wel juist geopereerd zou zijn.

Dit natuurlijk nog steeds met als enigste doel de kosten voor een vergoeding laag te houden. Hierbij ging de medisch adviseur zich vier jaar na dato uitlaten over mijn morfine gebruik dat ik helaas al tien jaar nodig heb en dit in steeds hogere doseringen om de opgelopen pijn te verbijten.

Ook liet hij zich door zijn opdrachtgever ( VvAA) zich letterlijk de woorden in de mond leggen. Een terugkoppeling medisch van aard werd hem in een gesloten enveloppe gestuurd, maar deze werd eerst door de VvAA geopend en die gaf zijn mening over het gebeurde ( als niet deskundige ) met de vraag of hun medisch adviseur er ook niet zo over dacht !

Dit is natuurlijk helemaal uit den boze en niet zoals het hoort te gaan. Bij een volgende update zal ik de protocollen voor een medisch adviseur aan deze site toevoegen even als de adviezen die dr. van de Laar produceerde.

Momenteel heb ik dus ook dr. van de Laar beklaagd bij het tuchtcollege van zijn regio.

We gaan nu 2021 in en ik ben al dertien jaar verder, denk hier goed over na als u zich in de  Bergman kliniek wilt laten behandelen, het ziet er mooi en netjes uit.... maar als het mis gaat met uw operatie gaat het er niet meer zo netjes aan toe en maken de vriendelijkheid en de glimlachen plaats voor ontkenning en advocaten en medische adviseurs die zich allen tegen u zullen keren want de Bergman kliniek is in handen van mensendie graag goed aan u willen verdienen en niet om u bij te staan als het mis is gegaan,

wordt vervolgd.

Heeft u een soortgelijk ervaring in deze kliniek en de genoemde  artsen en wilt u zich beklagen maar weet niet hoe dan wil ik u geheel kosteloos op weg helpen. Let wel het moet wel een naar mijn mening een serieuzeen terechte  klacht zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVAA, VvAA,  Bergemankliniek, Bergman, clinic, Bergman clinics, Dokter, van, Ommeren, Dokter, Vischjager, Dokter Fievez, Dokto,r vd Lar, Dokter Giesberts, vvaa,VvAa, Bergeman-kliniek,  Bergman-clinic, Bergman, clinics, Dr, van, Ommeren, Dr Vischjager, Dr Fievez, Dr, vd, Laar, Dr, Giesberts,Lamrum, operatie, Schouderoperatie, Labrumrepair, Gescheurd Labrum, Cyste, schouderoperatie cysten, Regionaal, Tuchtcollege, centraaltucht, college, Ommeren, BIG, Geregistreerd,Big-register,KBS, advocaten, advocaat-KBS,  Ridder, Criste, Christe, Kliniek, Zestienhoven, kliniekzestienhove, 16hoven, Labarum, Directie, Bergman, kliniek, F. Arnoldy Frank, Arnoldy, klachten, Hubben, Proffessor, Hubben, Dr. Bom, Mislukte, operatie, slecht, uitgevoerde, schouder, operatie, onnodig, uitgevoerdeschouder, operatie-schouder, letsel,slecht, geopereerd,