Standaard pagina

Voorwoord:

Ik adviseer u om nooit gebruik te maken van Bergman clinics, de wachtijden zijn super kort maar dit heeft wel zo zijn consequenties. Zo worden er onnodig operaties uitgevoerd 

Hieronder wat vragen van de rechter aan de medisch deskundige die een oordeel moest geven over mijn behandelingen door dr van Ommeren in de Bergman kliniek. Het is een gedeelte uit het medisch advies  van 26 bladzijden!

Vraag 6

Is bij de behandeling van betrokkene in de periode september 2008 toe en met medio 2010 gehandeld conform de in 2008/2010 geldende professionele standaard binnen de beroepsgroep van orthopedisch chirurgen? Wilt u bij de beantwoording van deze vraag onder meer aandacht besteden aan de volgende aspecten: de bevindingen bij anamnese en (aanvullend) onderzoek

-        de indicatie voor de operaties op 09-09-2008, 04-08-2009 en 07-07-2010

-        het postoperatieve beleid na de operaties van 09-09-2008, 04-08-2009 en 07-07-2010

-        het plaatsen van de titanium ankers tijdens de derde operatie op 07-07-2010

Kunt u uw antwoord toelichten? Wiit u uw antwoord zo goed mogelijk voorzien van

literatuur?

Antwoord van de medisch deskundige:

Bij de behandeling van betrokkene in de periode september 2008 tot en met medio 2010 is niet gehandeld volgens de geldende professionele standaard binnen de beroepsgroep van orthopedisch chirurgen. In mijn optiek zijn de anamnese waarbij pijnklachten op de voorgrond stonden en waarbij instabiliteit geen rol speelde niet in overeenstemming geweest met de werkdiagnose instabiliteit. Wel werden paralabrale cystes gezien welke een mogelijke verklaring voor pijnklachten zouden kunnen zijn. Dit is echter in het medisch dossier niet als differentiaaldiagnose of werkdiagnose opgenomen. In mijn optiek zou de indicatie voor de operatie op 09-09-2008 gevormd moeten zijn door de bevindingen van cysten op MRI-onderzoek in combinatie met de pijnklachten bij anamnese, Dit zou hebben geleid tot een decompressie van de cyste. Dit heeft echter niet plaatsgevonden bij de ingreep op 09-09-2008. Wat wel plaatsgevonden heeft, te weten een labrumfixatie op indicatie van instabiliteit, was in mijn optiek niet geïndiceerd. Ook de indicaties voor de ingrepen op 04-08-20ü9/ en 07-07-2010 zijn in mijn optiek onvoldoende beargumenteerd in het medisch dossier.

De plaats van inbrengen van het titanium anker tijdens de derde operatie op 07-07-2010 is niet terug te vinden in het dossier. Ook bij de video-opname is dit niet duidelijk Het komt voor dat een anker op de juiste plaats wordt ingebracht, maar migreert door de ondermijning van het subchondrale bot in het glenoid vanwege eerdere ankerplaatsing. Dit blijkt echter niet uit de opeenvolgende (CT-)scans. De plaats van het anker ten tijde van het verwijderen ervan in 2011 is een niet-acceptabele plaats voor een dergelijk anker. Het anker dient op de rand van het glenoid geplaatst te worden, juist ter voorkoming van schade aan het intra-articulaire kraakbeen. De plaatsing van het titanium anker was derhalve in mijn optiek niet volgens de standaard van de beroepsgroep.

Vraag 7 aan de medisch deskundige:

Indien u vraag 6 ontkennend heeft beantwoord, wilt u dan zo uitvoerig en gemotiveerd mogelijk toelichten waaruit dit onzorgvuldig handelen heeft bestaan en hoe wel gehandeld had moeten worden? wilt u bij uw antwoord zo mogelijk literatuur vermelden?

Antwoord van de medisch deskundige:

In mijn optiek heeft onzorgvuldig handelen bestaan uit een onjuiste indicatiestelling voor de eerste ingreep en tevens uit het achterwege laten van het behandelen van de cyste. Verder had in mijn optiek bij een tweede ingreep niet opnieuw een labrumfixatie dienen plaats te vinden gezien het ontbreken van instabiliteitsklachten en gezien het falen van de eerste repair zonder traumatische voorvallen of luxaties. De indicatie voor de derde ingreep op 07-07-2010 is zonder onderbouwing hiervoor in het dossier eveneens een teken van onzorgvuldig handelen. Bovendien was de plaatsing van het titanium anker niet juist. In mijn optiek ware het beter geweest indien bij de eerste ingreep decompressie van de cystes en nettoyage van het labrum had plaatsgevonden al dan niet in combinatie met een fixatie van het labrum. In mijn optiek was het beter geweest geen tweede en volgende ingrepen te verrichten. Hoogstens zou bij een tweede artroscopische ingreep nettoyage, verwijderen van aanwezig hechtmateriaal en kweken kunnen zijn verricht. De derde en volgende ingrepen hadden op die manier in mijn optiek voorkomen kunnen worden.

tot zover hoe een medisch deskundige over mijn casus rapporteerde .

Ik adviseer u om nooit gebruik te maken van Bergman clinics, de wachtijden zijn super kort maar dit heeft wel consequenties. Zo worden er onnodig operaties uitgevoerd zo zult u dit ook uit mijn verhaal kunnen opmaken.

Bovendien schrijven ze alleen over de successen maar wordt verzwegen hoe het gaat als er complicaties zijn opgetreden. Voor deze gevallen is de kliniek niet goed verzekerd en zult u lange juridische procedures moeten voeren. Dit komt omdat de bergman clinic zich compleet laat sturen door hun verzekeraar.

Zo leest u elder op deze site dat de klachtencommissie de kliniek adviseerde zelf mij een passende financiele oplossing aan te bieden. Hoe dit verloopt leest u onder de link "GESPREK met Directie "

Mocht u  hier beland zijn omdat u overweegt zich in de Bergman kliniek te laten opereren lees dan aandachtig mijn ervaringen. Ik werd hier inmiddels alweer 13 jaren geleden chronisch pijnpatient terwijl ik met een eigelijk eenvoudige wens kwam ( even een cyste uitspoelen !  )

Het mannagment  en eigenaren komen totaal niet uit de zorg en hebben daar ook geen enkele affiniteit mee... zo veel  en vaak mogelijk snel opereren voor hoge winsten die door de zorgverzekeraar wordt vergoed is hier de doelstelling. Daarmee steeds meer artsen uit de reguliere ziekenhuizen wegkapend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVAA, VvAA,  Bergemankliniek, Bergman, clinic, Bergman clinics, Dokter, van, Ommeren, Dokter, Vischjager, Dokter Fievez, Dokto,r vd Lar, Dokter Giesberts, vvaa,VvAa, Bergeman-kliniek,  Bergman-clinic, Bergman, clinics, Dr, van, Ommeren, Dr Vischjager, Dr Fievez, Dr, vd, Laar, Dr, Giesberts,Lamrum, operatie, Schouderoperatie, Labrumrepair, Gescheurd Labrum, Cyste, schouderoperatie cysten, Regionaal, Tuchtcollege, centraaltucht, college, Ommeren, BIG, Geregistreerd,Big-register,KBS, advocaten, advocaat-KBS,  Ridder, Criste, Christe, Kliniek, Zestienhoven, kliniekzestienhove, 16hoven, Labarum, Directie, Bergman, kliniek, F. Arnoldy Frank, Arnoldy, klachten, Hubben, Proffessor, Hubben, Dr. Bom, Mislukte, operatie, slecht, uitgevoerde, schouder, operatie, onnodig, uitgevoerdeschouder, operatie-schouder, letsel,slecht, geopereerd,