BERGMAN KLINIEK EN HET TUCHTCOLLEGE

Uitspraken van het tuchtcollege en de klachtencommissie

Alle uitspraken van het tucht college en klachtencommissie over dr. Van Ommeren werkzaam in de Bergman clinics staan onder de  linken  hiernaast gaan  dit betreffen.

Uitspraak klacht 1 die bij het tuchtcollege behandeld is over de slordigheid en gebreken in mijn patientendossier.

Uitspraak Klacht 2 die behandeld is bij het tucht college daar mij geweigerd werd om een afschrift van een patienten dossier in een leesbaar exemplaar aan te leveren.

Uitspraak klacht 3 over het opereren met onjuiste indicaties

Uitspraak klacht 4 van een andere patient over dr. van Ommeren die na de uitspraken van mijn klachten  verder ging met zijn oude gewoontes en zelfs een deel van een operatie "vergat "ui te voeren maar die wel noteerde in zijn patientendossier

5  Uitspraak klacht die behandeld is bij de interne klachten commissie Medinova

Ondanks dat nu al vijf commissies en een onafhankelijk medisch deskundige en een hoop collegas over van Ommeren een oordeel hebben gegeven blijft hij vertsokt van zijn eigen gelijk en veranderd zijn werkwijze niet.

Zwaardere maatregelen lijken mij gepast om onze gezondheidszorg te waarborgen, hier blijft het bij waarschuwen bij iemand die flinke gezondheidschade heeft toegebracht. Ter overweging een keertje je telefoon opnemen in de auto, of weggesleept moeten worden, wordt zwaarder bestraft! Dat is erg zuur voor gedupeerde patienten.